Learn Slovene grammar and vocabulary interactive exercises

Learn Slovene interactive exercises

Learn Slovene/Slovenian language with fun interactive grammar and vocabulary exercises; some are with native speaker audio! This is your Duolingo!

The basics

Greetings

Greetings

Greetings 2

Greetings and common phrases

Meeting someone audio

Please and thank you audio

Countries, nationalities and languages

Introduce yourself

Introduce yourself 2

Exchanging personal information Informal

Exchanging personal information Formal

Likes and dislikes

Likes and dislikes 2

Likes and dislikes 3 audio

Numbers 1-10 audio

Numbers 11-20 audio

Numbers 21-30 audio

Numbers 10-100 audio

Numbers 100-1000 audio

Numbers 1000- 10000 audio

Numbers

Numbers 2

Numbers Številke 3

Slovene numbers listening practice

What time is it? Game

What time is it? Koliko je ura? 2

What time is it? Koliko je ura? 3

Koliko je ura? 4

Asking for directions

Asking for directions 2 audio

Directions audio

Getting around town audio

Useful words audio

Slovenian basic vocabulary quiz

Recycling Ločevanje odpadkov

Emergency expressions audio

The Contents⬆️

Grammar

Scissors and letters

Verb to be – biti 1

Verb to be – biti 2

Verb to be – biti 3

Verb to be – biti negative

Personal pronouns audio

Subject Personal pronouns

Personal pronouns 1

Personal pronouns 2

Personal pronouns 3

Personal pronouns and Verb Osebni zaimki in Glagol

Verb to have – imeti

Verb to have – imeti 2

Verb to have – imeti 3

Verb to have – imeti negative

Masculine nouns: singular, dual and plural

Masculine nouns

Masculine nouns declension Sklanjanje samostalnikov moškega spola

Feminine nouns

Neuter nouns

Masculine, feminine or neuter?

Nouns Gender, Number/ Samostalnik Spol Število

Noun Gender, Number 2

Find nouns poišči samostalnike Blejski otok

Capital letters Raba velike začetnice

Present tense Verbs in -a

Present tense Verbs in -a 2

Present tense Verbs in -e

Present tense Verbs in -e 2

Present tense Verbs in -e 3

Present tense Verbs in -i

Present tense Verbs in -i 2

Present tense Verbs in -jem

Sedanjik Present tense Verbs in -ati

Find verbs/poišči glagole Obuti maček Puss in Boots

Possessive pronouns audio

Possessive pronouns Singular

Possessive pronouns Dual

Possessive pronouns Plural

Possessive pronouns Svojilni zaimek

jazmoje kolo
titvoje kolo
onnjegovo kolo
onanjeno kolo
midva/medvenajino kolo
vidva/vedvevajino kolo
onadvanjuno kolo
onidve njuno kolo
minaše kolo
vivaše kolo
oninjihovo kolo
onenjihovo kolo

Svojilni zaimek 2

Svojilni zaimki 3

Zaimek 3

Oziralni zaimek

Oziralni Zaimki
kdor
kogar
kjer
kamor
čigar
kateri, katerimi
ki
čemur
česar
kolikor

Question pronouns audio

Question pronouns Vprašalni zaimek 2

Indefinite pronouns and linking words

2nd case 2 sklon

4th case 4 sklon

4th case 4 sklon 2

5th case 5 sklon 1

5th case 5 sklon 2

6th case 6 sklon 1

Which case? Kateri sklon?

Which case? Kateri sklon? 2

Noun skloni Samostalnik

Noun skloni Samostalnik 2

Skloni e ali o?

Skloni e ali o? 2

Past tense Preteklik 1

Past tense Preteklik 2

Future tense Prihodnjik 1

Future tense Prihodnjik 2

Future tense Prihodnjik 3

Verb conjugation Glagol

Spat ali spati?

Igrat ali igrati?

Interrogative words

Modal verbs

Moči in morati

Prepositions audio

Common prepositions audio

V or NA?

V or NA? 2

S/Z or IZ?

Predlogi kje, od kod

Predlog s ali z?

Predlog s ali z? 2

Predlog s ali z? 3

Predlog s ali z? 4

Prepositions Predlogi s, z, v, iz, na

Predlog k ali h?

Predlog k ali h? 2

Predlog k ali h? 3

Prepositions, Punctuation/ Predlogi s/z, k/h, končna ločila

Predlogi

Predlogi 2

Predlogi 3

Cases and prepositions skloni – vezave s predlogi

Velelnik

Velelnik Lion king song

Conjunctions

Conjunctions 2 audio

Interjections

Comparative adjectives animals

Adverbs of frequency 1

Adverbs of frequency 2

Adverbs of place 1

Adverbs of place 2

Adverbs of time 1

Adverbs of time 2

Negative adverbs

Negative adverbs Zapis zanikanih prislovov 2

Besede nagajivke -lj

Besede nagajivke -lj 2

Besede nagajivke -nj

Besede nagajivke -nj 2

Besede nagajivke -lj, -nj

Besede izs-

Besede izs- 2

Besede s podvojenimi črkami

Besede s podvojenimi črkami 2

Word order basic Besedni red

Basic Besedni red 2

Basic Besedni red 3


The Contents⬆️

Time expressions

Clock

Parts of the day

Parts of the day 2

Time expressions 1

Time expressions 2

Time expressions 3

Time and date audio

Time expressions Kdaj? game

Koliko časa traja..?

Time expressions Moj dan game

Days of the week

Days of the week 2

Days of the week with audio

Days of the week 3

Months of the year Meseci

Months of the year 2

Months of the year audio

Months of the year 3

Months Meseci 4

Days, months, seasons Dnevi v tednu, meseci, letni časi

The Contents⬆️

Work and school

Work

Jobs

Jobs poklici crossword

Jobs poklici 2

Professions audio

Occupations 1

Occupations 2

Occupations 3

Occupations audio

Bear and mouse Medved in miška Poštar

Office equipment audio

Office supplies audio

Job application audio

Job interview audio

Email terms audio

At school

School supplies

Classroom

School subjects audio

Geography audio

Geography Karst Kraški pojavi

Water Voda

Astronomy audio

Solar system audio

Universe

The Contents⬆️

Food and drinks

Food, hrana

Food and drink

Food game

Grocery store audio

Grocery shopping list audio

Fruits audio

Fruits

Fruits Sadje 2

Fruits in sentences

Sweet fruits audio

Vegetables audio

Vegetables

Vegetables zelenjava 2

Vegetables in sentences

Healthy vegetables audio

Herbs and spices

Dairy products audio

Meats at the butcher shop audio

Seafood market audio

Bakery audio

Drinks audio

Food and Beverages

Food and dieting Prehranjevanje

How is the food? audio

Meals

Tradicionalni slovenski zajtrk

Meals 2 audio

At a restaurant audio

The menu audio

Dietary restrictions audio

Food preparation audio

Karbonara

Paying the bill audio

At lunch listening Pri kosilu poslušanje

The Contents⬆️

Clothes, colours and shopping

Clothes, oblačila

Clothes

Clothes and shoes Oblačila in obutev

Clothing audio

Clothing 2

Bear and mouse Medved in miška maškare

Colours

Colours Barve 2

Colors audio

Colours game

Colours 3

Shopping for clothes audio

Outerwear audio

Undergarments audio

Jewelry audio

Makeup and beauty products audio

Toiletries audio

Baby items audio

Measurements

Shops in town audio

What I need and don’t need audio

Shopping audio

Bear and mouse at a shop Medved in miška v trgovini

Shopping online audio

Shapes

Negotiating a price audio

Buying things

Internet terms audio

Navigating the Internet audio

Website audio

Computer parts audio

Computer parts Deli računalnika 2

The Contents⬆️

Weather, travelling, nature, transport

Travel, potovanje

Seasons

Seasons Letni časi 2

Seasons Letni časi 3

Summer Poletje Olaf song from Frozen

Weather

Seasons and weather audio

Story Under Bear’s umbrella Zgodba pod medvedovim dežnikom

Winter Zima

Winter Zima 2

Travelling with Aladdin song

Airport and departure audio

Immigration and customs audio

Travelling on a plane audio

Arrival and baggage audio

Hotel reservations audio

Renting a room on Airbnb audio

In the pool audio

At the beach audio

Beach activities audio

In the sea Predeli morja

Nature/Narava with Moana song

Bear and mouse Medved in miška Daljni otok

In the Alps Alpske pokrajine

Bear and mouse Medved in miška v hribih

Nature and landscapes of Slovenia Narava in pokrajine

Landscapes Pokrajine

Slovenia facts

Trip to Ljubljana Izlet v Ljubljano

Nature Živa in neživa narava

Flowers Cvetje

Flower listening Roža poslušanje

Travel to Australia Potovanje v Avstralijo

Checking out of the hotel audio

Transport

Transportation audio

Transportation 2

Bear and mouse Medved in miška Polet z balonom

Medved in miška Avtobus

Places in town audio

City vs Countryside Mesto ali podeželje?

Garden tools Delo na vrtu

Na kmetiji On the farm fairy tale audio gap-fill

Tell a story Povej zgodbo Kamnita juha

Giving directions audio

Things on the street audio

The Contents⬆️

Animals

Animals,  živali

Animals

Ocean animals and fish audio

Farm animals audio

Animals on the farm Živali na kmetiji

Wild animals audio

Insects audio

Types of birds audio

At the zoo audio

Animals in sentences

Lost dog Izgubil se je

Med počitnicami

O oslu

Slovene animals practice game

The Contents⬆️

Family, Friends and Relationships

Family, družina

Family Družina

Family Družina 2

Family members

Family members 2 audio

Extended family members audio

Family 3

Sklanjanje besede OTROK

Family relations audio

Dating with Lion king song “Can you feel the love tonight?”

Emotions

Feelings and emotions audio

Feelings with Frozen song

Feelings with Tangled song “I see the light”

Friends audio

Celebrations and parties audio

Party with Frozen song

Bear and mouse birthday Medved in miška rojstni dan

Peace on earth audio

People

The Contents⬆️

House and furniture

House, hiša

Ordinal Numerals

Ordinal Numerals prvi, drugi, tretji 2

Rooms in a house

Prostori v hiši Rooms 2

Rooms in a house 3 audio

Rooms in a house 4

Parts of a house

Household

Stanovanje Apartment 1

Stanovanje Apartment 2

Everyday objects

Furniture audio

Household items audio

In the bathroom

In the bedroom

In the kitchen audio

Table setting audio

In the kitchen Predmeti v kuhinji 2

In the kitchen V kuhinji 3

In the kitchen V kuhinji 4

Predmeti v dnevni sobi In the living room

In the living room V dnevni sobi 2

The Contents⬆️

Adjectives

Adjectives

Common adjectives opposites

Big or small Veliko-majhno?

Adjectives opposites 2

Adjectives

Adjectives 2 audio

Adjectives of quality 1

Adjectives of quality 1 examples

Adjectives of quality 2

Adjectives of quality 2 examples

Adjectives of quality 3

Adjectives of quality 3 examples

Adjectives Describing People

Adjective and Noun Samostalnik in pridevnik

Adjective and Noun Samostalnik in pridevnik 2

Adjective and Noun Samostalnik in pridevnik 3

The Contents⬆️

Free time and Verbs

Free time, prosti čas

Common verbs Kaj dela Petra?

Common verbs 2

Free time

Free time 2

Free time 3

Reading Branje

Bear and mouse Kdo sta medved in miška

Medved in miška Televizija

What I want and don’t want audio

Sports audio

Sport

Winter sports Zimski športi

Recreation audio

Musical instruments audio

The Contents⬆️

Health and body

Health, zdravje

Body parts 1

Body parts Deli telesa 2

Body parts 3 audio

Parts of the body

Anatomy audio

Internal organs audio

Health

Health Kako se počutiš?

Jan has a flu Jan ima gripo

Bear and mouse Medved in miška Zobna miška

I am sick audio

I am hurt audio

I have a cold audio

Medical supplies audio

Medical office audio

The Contents⬆️


Slovene video/audio lessons

Hand-drawn naked king and two con artists

Slovene reading Cesarjeva nova oblačila

Let’s read fairy tales🧚‍♀️! “The Emperor’s New Clothes” by Hans Christian Andersen is something you already know in your native language and it will be easier to read in Slovene! You can download📲 the full text of the fairy tale “Cesarjeva nova oblačila” and hear a native Slovene speaker🎧 read the full fairy tale!👇

Keep reading

Published by Polina

English teacher, cultural explorer and Korean&Slovenian language learner

5 thoughts on “Learn Slovene grammar and vocabulary interactive exercises

  1. I am interested in getting the correct answers for svojilni zaimki and your other exercises. I notice that it just tells me I didn’t get anything correct but without correct answers its hard to learn. Do you have answers somewhere please?

    Like

Leave a Reply to Polina Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: