Slovene clothes listening Oblačila

Learn some clothes (oblačila) in Slovene, do a listening exercise and watch a Slovenian cartoon! Havájska srajca Majica s kapúco prerasti (preraščati) oblačila Poslušajte. Kaj je narobe s hlačami Kaje? Oblačila Kaja Full text download doc Stara naváda – železna srajca. – Old habits die hard. What proverbs about clothes are common in your culture?Continue reading “Slovene clothes listening Oblačila”