Slovene clothes listening Oblačila

Learn some clothes (oblačila) in Slovene, do a listening exercise and watch a Slovenian cartoon! Havájska srajca Majica s kapúco prerasti (preraščati) oblačila Poslušajte. Kaj je narobe s hlačami Kaje? Oblačila Kaja Full text download doc What proverbs about clothes are common in your culture? How to say them in Slovene? Learn more Clothes inContinue reading “Slovene clothes listening Oblačila”