Slovene reading Boost your vocabulary Minimalizem

pineapple,pizza gift,shirt,grapes

I have been reading some Slovene blogs and I find them amazing to pick up some useful vocabulary and fresh expressions. This is one of the pieces I find inspiring and valuable.

First, some slovene vocabulary to make your reading easier:)

vzeti v zakup – to rent

a person got an idea

navdihniti – to inspire

znebiti – to get rid of

odvečni – excessive

navláka – clutter

pustiti za seboj – leave behind

to deluje – that works

pristop – approach

skušati – to make an attempt

uspeti – to succeed

čudeži – miracles

namen – target

kakovost – quality

začaran krog potrošništva – vicious circle of consumption

LETO 2015. Ko sem po rojstvu drugega sina razmišljala o svojih dnevih in o tem kako jih preživljam, je bilo vse kar sem videla kupi umazane posode, kupi umazanega perila in igrače na tleh in plenice in …… Dejstvo, da je bilo spanje v tistem obdobju katastrofalno seveda pri tem ni pomagalo. Bila sem v […]

MINIMALIZEM IN JAZ — Začetek in 5 let kasneje

Learn more Slovene vocabulary with audio fairy tales, and the text with word stress!

Published by Polina

English teacher, cultural explorer and Korean&Slovenian language learner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: